Zakup ziemi na Filipinach

Posted by on Gru 10, 2014 in Blog | Możliwość komentowania Zakup ziemi na Filipinach została wyłączona

Zakup ziemi na Filipinach

Zakup ziemi na Filipinach

Zgodnie z prawem, obcokrajowcy nie mają możliwości nabywania ziemi na Filipinach, ponieważ takie uprawnienia przysługują tylko i wyłącznie obywatelom tego państwa, którzy poprzez zakup gruntów, stają się ich właścicielami. Chociaż cudzoziemiec nie może posiadać ziemi na Filipinach, to jednak może być właścicielem domu, stojącego na czyimś gruncie.

Najprostszym sposobem na nabycie nieruchomości przez obcokrajowca jest poślubienie Filipinki. Wówczas ziemię da się zakupić na żonę, ponieważ posiada się wtedy prawo do gruntu wynikające z tytułu „małżeńskiej współwłasności majątkowej”. Nie polecamy jednak tego rozwiązania, ponieważ jest ono bardzo ryzykowne. Innym, prostszym sposobem jest długoterminowy wynajem.

Długoterminowy wynajem ziemi

Ziemia może być wynajęta przez cudzoziemca lub zagraniczną spółkę na podstawie umowy wynajmu  podpisanej na maksymalny okres 50 lat. Nie ma ograniczeń co do wielkości, klasy czy lokalizacji gruntu. Sumę za wynajem można uregulować płacąc całość kwoty z góry albo też rozłożyć ją na comiesięczne raty, na okres 50 lat. Prawo filipińskie jest w tej kwestii bardzo liberalne. W umowie można umieścić wzmiankę mówiącą o tym, że jeśli obcokrajowiec w przeciągu 50 lat nabędzie filipińskie obywatelstwo, to ma wtedy prawo wykupić grunt na własność za przysłowiową kwot 1000 php.

Zakup gruntów przez firmy

Spółka, której proporcje udziałów kształtują się następująco: tj. 40% stanowią obcokrajowcy i 60% Filipińczycy, ma prawo do nabywania ziemi bez większych przeszkód.

Podpisanie umowy

„Certyfikat przeniesienia własności” (czyli akt notarialny) jest sporządzany i podpisywany w obecności prawnika. Koszt usługi prawnej, w każdym z wymienionych przypadków, powinien się plasować w granicach 10 000 – 20 000 php.

Porady przed kupnem nieruchomości na Filipinach

1. Upewnij się, że „Certyfikat przeniesienia własności” jest prawdziwy. Aby sprawdzić, czy prawo do nieruchomości jest autentyczne należy pobrać „uwierzytelniony odpis” tytułu z Rejestru Deeds. Urząd ten jest zwykle zlokalizowany w hali miasta lub gminy, gdzie znajduje się nieruchomość. Zażądaj od  sprzedawcy nieruchomości  kserokopii Certyfikatu i udaj się z nim do urzędu.


  1. Upewnij się, że nieruchomość nie jest obciążona hipoteką (tzn. jest bez zastawów i obciążeń na nieruchomości). Z racji tego, że na Filipinach nie istnieje elektroniczny wgląd w księgi wieczyste, tego typu informacje widnieją na „certyfikacie przeniesienia własności”. Ze względów bezpieczeństwa wykonanie tej czynności zleć prawnikowi.

  2. Upewnij się, że ziemia opisana w „certyfikacie przeniesienia własności jest naprawdę tą, którą kupujesz. Możesz potwierdzić to w Rejestrze Deeds lub wynajmując prywatnego geodetę. Wiele gruntów, jak i dróg nie posiada, ani oznaczeń, ani numerów, dlatego ustalenie samemu, którą ziemie nabywamy nie jest proste.
     
  3. Upewnij się, że sprzedawcy są realnymi właścicielami nabywanych gruntów. Jeśli kupujesz od indywidualnego posiadacza nieruchomości, poproś o dokumenty stwierdzające jego tożsamość. Może to być paszport lub prawo jazdy. Dobrym pomysłem, który także pozwoli określić tożsamość sprzedawcy jest przeprowadzenie rozmowy z sąsiadami lub kapitanem Barangay na jego temat. Wówczas można zapytać również o historię nieruchomości. Wywiad środowiskowy zlecony przez ciebie może wykonać lokalny prawnik. 
  4. Upewnij się, że roczne podatki od nieruchomości są regulowane na bieżąco. Zapytaj o możliwość wglądu do deklaracji podatkowej, po to, aby potwierdzić, że właściciel nie zalega z płatnościami.